Kursavgift och villkor

Uppdaterad 2012-03-03

Anmälan och kursavgift

Föranmälan: Alla anmälningar listas efter inkommet datum och platsen reserveras fram till meddelat sista inbetalningsdatum för avsedd kurs. Därefter erbjuds platserna till dem som står på reservlistan och vid platser kvar de som anmäler sig och betalar in sin avgift.

När: Smidigast är om avgiften sätts in på/överförs till Simply Yogas konto, men det går givetvis att betala kontant som då sker enligt överenskommelse innan första tillfället eller kursstart. Separata sista betalningsdatum finns för varje kurs eller tillfälle för att jag säkert ska veta hur många platser jag har och vilket annonsbehov som finns. Dessa meddelas vid föranmälan. Har sista datum för avgiften passerat kontaktar jag dig med en förfrågan om du vill behålla din plats och avgiften erläggs då inom 3 dagar, därefter släpper jag din reserverade plats - gäller både nybörjare och fortsättare.

Insättning/överföring: Sker till affärskontot på Handelsbanken: Clearingnummer: 6611 (om överföring från annan bank). Kontonummer: XXXXXXXXX OBS! Kom ihåg att ange ditt namn så jag ser vem som har gjort insättningen. Ex: H Gabrielson eller Helene Gabrielson.

Kvitto: Du får alltid ett skrivet kvitto när vi ses oavsett om du betalat in på kontot eller betalar kontant.

Turordning: Sista datum för erlagd avgift anges vid föranmälan. Antalet platser är begränsat, vill du säkra din plats är du ute i god tid med din anmälan och erlägger kursavgiften inom utsatt datum. Därefter går platserna åt löpande och betaldatum avgör turordningen. 

Återbetalning

Inställd kurs: Vid för få deltagare till en kurs förbehåller jag mig rätten att ställa in de avsedda tillfällena. Detta meddelas de som anmält sig personligen och kursavgiften återbetalas.

Sjukdom: Drabbas du av någon långtidssjukdom eller liknande får du tillbaka framförvarande delar av kursen, minus en anmälningsavgift på 500 kr, mot uppvisande av aktuellt läkarintyg. På så sätt delar vi på risken. Vid förbokade individuella tillfällen är du välkommen vid ett annat tillfälle om du har blivit sjuk förutsatt att du har meddelat mig innan klassen. Frånvaro vid kortkurser kan inte ersättas med andra tillfällen då dessa pågår under en begränsad tid. Skulle du bli sjuk innan kortkursen startar och du inte kommer att kunna delta återbetalas avgiften mot uppvisande av aktuellt läkarintyg. Privata smågrupper där en fast avgift meddelats delar deltagarna på priset, uteblir en eller några deltagare justerar gruppen priset per deltagare sinsemellan.

Missade klasser

Missade klasser kan inte tas igen på andra tillfällen om du som deltagare får förhinder av olika anledningar. Se ovan under "Sjukdom" vad som gäller vid olika tillfällen och kursalternativ.

Om jag själv måste ställa in någon klass sätter jag in en ersättningsklass enligt överenskommelse. Vid enstaka tillfällen anordnar jag ett nytt tillfälle eller återbetalar din avgift om vi inte hittar något annat datum som funkar.

Eget ansvar

Deltagande sker på eget ansvar. Om du är det minsta tveksam över ditt hälsotillstånd psykiskt eller fysiskt, är gravid eller äter starka mediciner rådgör med din läkare innan du börjar yoga. Informera dock alltid mig om du har några hinder som kan påverka din yogautövning eller förvärras av vissa moment. På så sätt du yogar du så säkert som möjligt.

Godkännande av villkoren

Genom din betalning har du visat att du tagit del av och accepterat villkoren för Simply Yogas kurser och yogatillfällen.Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)